Gebiedsvisie centrum Achtmaal

 

 

Beste inwoners van Achtmaal, 


In 2006 is de dorpsraad Achtmaal opgericht met als doel het algemeen belang van het dorp en haar bewoners te behartigen. Snel daarna is een IDOP (integraaldorpsontwikkelingsplan) opgesteld. Het IDOP is een praktische agenda waarin de doelstellingen voor de middellange termijn zijn vastgesteld. Op het gebied van woningbouw, ruimtelijke inrichting, verkeer en voorzieningen zijn veel van die doelstellingen al behaald. Het plan is inmiddels zo’n 15 jaar oud. Hoog tijd voor een update!

Tot en met 30 april hadden alle inwoners een enquete in kunnen vullen over diverse onderwerpen die spelen op Achtmaal. Het resultaat is dat er maar liefst 250 personen hun mening hebben gegeven. De resultaten hiervan komen terug op een dialoogavond. Deze organiseren wij op 7 mei om 20:00 uur het MFA de Nachtegaal. Een mooie gelegenheid om samen dieper op een aantal onderwerpen in te gaan. Zo bepalen we de juiste doelstellingen voor Achtmaal 2035. De resultaten van deze avond worden op 12 juni aan u teruggekoppeld. Tot dan!


Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsraad Achtmaal,

Remy Godrie
Voorzitter

/PageByID.aspx?sectionID=215205&contentPageID=2701616

 

Cookie-instellingen