Groene speelplek Heiveld

Het huidige parkje met speeltoestellen gelegen tussen Heiveld en Oranjestraat in Rijsbergen wordt een groene centrale speelplek. Uitgangspunt is dat we alle beplanting (uitgezonderd bomen), de verhardingen en andere elementen (ook het overgebleven speeltoestel) verwijderen en het gehele terrein opnieuw inrichten.

Waarom doen we dat?
De huidige inrichting is versleten en verouderd. Volledige reconstructie is nodig om dit gebied weer aan de huidige normen te laten voldoen. Daarnaast heeft het college van Burgemeester en Wethouders deze locatie aangewezen als een centrale speelplek, volgens ons speelbeleid. Kleinere speelplekken vervallen en we investeren meer in centrale speelplekken. Volgens ons speelbeleid is bij centrale speelplekken niet enkel spelen een aandachtspunt, maar ook bewegen en ontmoeten.  Tot slot kregen wij de afgelopen jaren veel vragen van omwonenden om de omgeving op te knappen.

Voor ons voldoende redenen om het huidig parkje in zijn geheel te vernieuwen.

 

Denk met ons mee!

Voor de inrichting van de groene speelplek hebben we je hulp nodig. We nodigen je uit om mee te denken met de inrichting van de groene speelplek. Hiervoor hebben we aantal vragen:

Kijk eens naar deze lijst.
Welke activiteiten zien jij én vooral de kinderen in jouw wijk graag op het speelveldje?

Kies jouw drie favoriete speelactiviteiten uit én geef deze aan ons door. Dan zoeken wij speeltoestellen uit die bij de meest gekozen speelactiviteiten passen.

Welke beplanting zie je graag? 
De bomen in het parkje blijven staan, maar de overige beplanting vervangen we.  Wat voor beplanting zie je graag terug in het parkje?

Toegang Oranjestraat
In de huidige situatie is er een voetgangersverbinding tussen het Heiveld en de Oranjestraat. In de praktijk rijden er ook (brom)fietsers langs. Moet deze verbinding blijven en zo ja hoe deze eruit moet zien?

 

En wat nog meer?
Naast speeltoestellen, beplanting en een eventuele verbinding met de Oranjestraat heb je misschien nog meer wensen voor het parkje. Te denken valt aan een bankje, of andere voorzieningen.

Jouw ideeën
Jouw ideeën kon je  tot 1 februari 2024 insturen. 

Vervolg traject
Met jouw input gaat een ontwerper aan de slag om een eerste ontwerpschets te maken. Deze schets willen we graag me je bespreken. Als je interesse hebt om in het vervolgtraject betrokken te blijven, meldt je dat aan via een e-mail naar: j.rijnen@zundert.nl

Nadat de opmerkingen op de eerste ontwerpschets zijn gemaakt, werken we het ontwerp verder uit. We willen de nieuwe beplanting in het najaar 2024 aanleggen, hiervoor brengen we de  speeltoestellen aan. Via deze pagina op Samen Zundert houden we je op de hoogte van de planning en de werkzaamheden.

Cookie-instellingen